Έκκληση στους ιδιοκτήτες, πωλητές και πελάτες των Λαϊκών Αγορών να συνεχίσουν να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας που έχει ορίσει η κυβέρνηση απευθύνει, με ανακοίνωσή της, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου.

Όπως επισημαίνει, από σήμερα ως την ερχόμενη Κυριακή επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών σε όλη την Επικράτεια, με συγκεκριμένες προβλέψεις. Ειδικότερα, σε κάθε υπαίθρια αγορά, από το σύνολο των πολιτών (παραγωγών και επαγγελματιών) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία. Η πρόβλεψη αυτή δεν εφαρμόζεται στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές. Επιπλέον η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. Από την άλλη πλευρά, οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες κάθε φορά πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις υπαίθριες αγορές ευθύνης τους ενώ η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια Ελεγκτικά όργανα.